De tuin

De tuin

De tuin is in een restant van een veel groter gebied, dat in de loop van de decennia door verkoop en onteigening is verkleind. In 1962 werd het perceel van het ouderlijk huis met grote stukken grond van de hand gedaan.

De daar gevestigde brouwerij indiceert waartoe het land gediend kan hebben. De aanwezige restanten van een koestal in de schuur duiden tevens op gebruik als weidegebied. De benaming “Meireweikes” voor dit drassige gebied impliceert eigenlijk al de kwaliteit en het gebruik van het gebied. Volgens de heer Damen was de grond alleen geschikt als weide- en grasland.

Door de onteigening van stukken grond in de jaren ’80 heeft de tuin de huidige vorm gekregen. Tegen de onteigeningen t.b.v. woningbouw heeft Henri Mastboom zich naar verluid destijds hardnekkig verzet, hetgeen ertoe heeft geleid dat het grote achterstuk er nu nog bij hoort. Men had de intentie om ook hier woningen te bouwen.

Het achterste deel van de tuin is perkachtig aangelegd met vakken omzoomd door lage hagen, gescheiden door paden. Tegen de zuid- en zuidwest schuttingen zijn hogere beukenhagen geplaatst. In het zuidelijke en westelijke vak zijn hoofdzakelijk fruitbomen geplaatst. Het noordoostelijke vak is nu leeg (gras), en heeft ooit mogelijk gediend als moestuin. Het noordwestelijke deel van de achtertuin werd zeker als moestuin gebruikt. Hier werden tot aan het overlijden van Henri Mastboom aardbeien geteeld.

In het voorste deel van de tuin is een bestrating van kasseien (tussen de twee panden), stoeptegels en een pad naar het achterterrein van veldkeien. Er zijn bloemperken, diverse struiken en enkele bomen, waaronder hulstbomen, een blauwe regen en een oude moerbeiboom, die geplant is ter gelegenheid van de geboorte van Henri Mastboom in 1907.

De noordkant is afgescheiden met een houten schutting met een variërende hoogte van 2 tot 1,75 m. Het westelijke deel daarvan is opgetrokken uit het voormalige dakbeschot, afkomstig van het gesloopte huis op nr. 46 of mogelijk de gesloopte schuur. Het oostelijke deel is gemaakt van brede rabatdelen. Onder beide schuttingen zijn betonplanken geplaatst.

De schutting aan de zuidwest kant is van verticale houten delen op een betonnen plint, die het niveauverschil tussen het opgehoogde terrein van de winkelpassage op nr. 40 en de tuin opvangt. De zuidkant van het voorste deel van de tuin wordt gevormd door de noordwand van de winkels bestaande uit goedkope rode baksteen, die lichtgrijs geverfd is. De hoogte varieert van 4,3m (west) tot 4,9m (oost), al naar gelang de aflopende grondslag.

Gerelateerde artikelen

Het huis

Gebouwd in 1874 door Petrus Mastboom, grootvader van Henri. Henri woonde hier van geboorte tot overlijden.

Het hoofdhuis

Het hoofdhuis is een laat negentiende-eeuws huis met een opmerkelijke opzet: het interieur maakt niet waar wat de statige voorgevel beloofd.

De schuur

Aanvankelijk gebouwd als kleine schuur naast een enorme oudere schuur in de 19e eeuw. Veelvuldig uitgebreid en opgelapt.

Maak mee hoe het verhaal achter het Mastboomhuis zich ontvouwt.

INSTAGRAM

FACEBOOK