Introductie

In zijn testament noteert Henri Mastboom zijn wens dat de herinnering aan zijn familie en het daarmee verbonden culturele erfgoed bewaard moet blijven.

Oprichting

In 1981 stelt Henri zijn testament op. Het is zijn wens dat de herinnering aan zijn familie en het daarmee verbonden culturele erfgoed bewaard moet blijven. Vrijwel zijn gehele bezit laat hij na aan een door hem opgerichte stichting, waaraan hij de naam van zijn ouders verbindt: De Mastboom-Brosens Stichting.

Activiteiten

Mr. Henri Mastboom is van jongsaf geïnteresseerd in geschiedenis, genealogie en heemkunde, in het bijzonder die van zijn eigen geslacht en zijn eigen streek. Daarnaast is hij doordrongen van het cultuurhistorische belang van zijn huis en verdere familiebezittingen. De Mastboom-Brosens Stichting handelt in de geest van Henri en richt zich op:

  • instandhouding van het roerende en onroerende bezit van de familie Mastboom, in het bijzonder het woonhuis met bijgebouwen aan de Dorpsstraat 42-44 in Oud Gastel;
  • bevordering van de wetenschappelijke beoefening van de regionale geschiedenis, heemkunde en genealogie van West-Brabant en de Noorderkempen.

Mastboomfonds

In het verlengde van de tweede doelstelling verleent De Mastboom-Brosens Stichting subsidies. Daarvoor heeft het bestuur het Mastboomfonds ingesteld. U kunt volgens twee regelingen een subsidieverzoek indienen.
Bekijk hier de voorwaarden en richtlijnen. Voor overleg vooraf of meer informatie kunt u contact opnemen met C. D. M. Vanwesenbeeck, secretaris, tel. 0031 6 30743946.

Bestuur

Stichtingsbestuur

  • Mr. M. P. W. M. van den Oord, voorzitter
  • C. D. M. Vanwesenbeeck, secretaris
  • J. M. C. Wijtvliet-Janssens R.A., penningmeester
  • H.C.W. van Zuilichem, lid
  • drs. H. van der Holst, lid

Raad van Toezicht

  • mr. P. Vlaardingerbroek
  • mr. A. M. Juch

Correspondentie

De Mastboom-Brosens Stichting
p.a. Postbus 50, 4850 AB Ulvenhout

of per mail 

secretaris@mastboombrosens.nl