Antoon Mastboom

Antoon Mastboom

Vader van Henri, burgemeester van Oud Gastel. Met tal van functies drukt Antonius Mastboom (1868-1954) zijn stempel op het dorp.

Antonius Mastboom wordt in 1898 op 29-jarige leeftijd burgemeester van Oud Gastel. Hij vervult deze post 42 jaar. Bij zijn aantreden is hij de jongste burgemeester van Oud Gastel, bij zijn aftreden de oudste.STR160311-142

Hij combineert het ambt met tal van andere posten. Zo vertegenwoordigt hij West-Brabant 27 jaar lang in de Provinciale Staten. Een kandidaatstelling voor de Tweede Kamer levert onvoldoende stemmen op, maar dat ligt niet aan de Gastelaars.

“Gastel was van hem. Met fors gebaar en kloeken stap, karaktervol, soms niet te benaderen, met niemand familiair of intiem.”

Antoon is dijkgraaf, eerst van het waterschap Mark en Dintel, later van Heerjansland. Commissaris, aandeelhouder en/of directeur in een aantal ondernemingen, waaronder  de waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant en de plaatselijke suikerfabrieken.

Hij maakt zich sterk voor het katholiek onderwijs: het Roosendaalse St. Norbertrus-en het St. Gertrudislyceum en de St. Radboudstichting. En zit in tal van besturen, zoals van de R.K. Kiesvereniging, de Elisabethvereniging, de Paulusvereniging (tegen drankmisbruik) en de handboogschutterij ‘Eendracht maakt macht’.

Gerelateerde artikelen

De familie Mastboom

Het Mastboomhuis is een ode van Henri Mastboom aan zijn bloedlijn, in het bijzonder zijn vader en moeder.

Marie Brosens

Moeder van Henri, dochter van een voorname familie uit het Belgische Hoogstraten.

Henri Mastboom

Met de dood van Henri kwam er een einde aan dit vooraanstaande West-Brabantse geslacht.

Maak mee hoe het verhaal achter het Mastboomhuis zich ontvouwt.

INSTAGRAM

FACEBOOK