Introductie

De Mastboom-Brosens Stichting steunt initiatieven die zich richten op de (cultuur-)geschiedenis van West-Brabant en de Noorderkempen. In verband met de corona-crisis heeft het bestuur zich gebogen over de mogelijkheid om daar waar nodig extra steun te bieden. Met een tijdelijk noodfonds biedt de stichting waar nodig een helpende hand.

Noodfonds corona-crisis

Financiƫle steun vanuit het noodfonds is beschikbaar voor problemen die aantoonbaar voortkomen uit de maatregelen rondom de corona-crisis. In aanmerking komen zowel particulieren als organisaties die zich bezig houden met cultuur en historie. Bepalend is dat het initiatieven betreft die gaan over het werkgebied van de stichting (West-Brabant en de Noorderkempen).

Steun noodfonds aanvragen

Het bestuur van De Mastboom-Brosens Stichting heeft de richtlijnen voor aanvraag en goedkeuring vastgelegd in dit document (pdf).