Revolutie, uiteindelijk ook in Gastel

We schrijven de tweede helft van de eerste wereldoorlog. Een oorlog die is ingegaan met vertrouwde tactieken, maar gevoerd wordt

Dossier Hofland

Wanneer Antoon Mastboom na 42 jaar burgemeesterschap zijn ambtsketting aan de wilgen hangt om de weg vrij te maken voor

De bevrijding van Oud Gastel

“British win key Dutch base, close on Breda.” kopt The New York Times op 29 oktober 1944. Diezelfde nacht nog

Bier: de bron van het kapitaal

In 1774 koopt Petrus Mastboom brouwerij Bourgogne Kruis aan de dorpsstraat. Dit is de bron van het kapitaal en de

Varen met de Henri

Met de boot naar het Mastboomhuis? Vanaf het Volkerak vaar je de Dintel op. Vanuit Breda ga je over de

Henri Mastboom

Met de dood van Henri kwam er een einde aan dit vooraanstaande West-Brabantse geslacht.

De tuin

De tuin is in een restant van een veel groter gebied, dat in de loop van de decennia door verkoop en onteigening is verkleind.

De schuur

Aanvankelijk gebouwd als kleine schuur naast een enorme oudere schuur in de 19e eeuw. Veelvuldig uitgebreid en opgelapt.

Het nevenhuis

Het nevenhuis was ooit herberg. Tegenwoordig doet het dienst als entree van het Mastboomhuis.

Het conserveringsproces

De conserveringsfilosofie van De Mastboom-Brosens Stichting gaat uit van het behoud van de panden en de inventaris in de staat

Antoon Mastboom

Vader van Henri, burgemeester van Oud Gastel. Drukt een stevige stempel op het dorp.

Marie Brosens

Moeder van Henri, dochter van een voorname familie uit het Belgische Hoogstraten.

Petrus Mastboom II

Oudere broer van Henricus, opa van Henri. Hij zet de bierbrouwerijen voort en krijgt zes kinderen.

Johannes Mastboom

Zoon van Petrus Mastboom, overgrootvader van Henri. Johannes is de eerste burgemeester onder de Mastbomen.

Petrus Mastboom

Stamvader van de Gastelse familie Mastboom. Betovergrootvader van Henri.

Vliegenmeppers

Van vooroorlogs tot plastic: de vliegenmepper is een wederkerende thema in het huis. In vrijwel elk vertrek ontdekt u er een.

Henricus Mastboom

Oudoom van Henri. Succesvol ondernemer en geliefd burgemeester van Oud Gastel.

Het huis

Gebouwd in 1874 door Petrus Mastboom, grootvader van Henri. Henri woonde hier van geboorte tot overlijden.

De familie Mastboom

Het Mastboomhuis is een ode van Henri Mastboom aan zijn bloedlijn, in het bijzonder zijn vader en moeder.